Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023

Program adresowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Program ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie  do podejmowania aktywności, umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

W celu zgłoszenia  do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023, należy:

Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia wstępne są przyjmowane także za pośrednictwem innych podmiotów (np. rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, opiekunowie osób niepełnosprawnych).

Warunkiem uczestnictwa w programie jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Pliki do pobrania:

Regulamin programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023

Karta zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023 - załącznik nr 3 do Programu

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2023

Font Resize
Contrast