Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program adresowany jest do dorosłych mieszkańców Zielonej Góry posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie  równoważne.

 

Program ma na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie  do podejmowania aktywności, umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, umożliwienie uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

W celu zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej należy:

  1. wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (druk dostępny na dole strony)
  2. skan KARTY ZGŁOSZENIA wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia/decyzji ZUS wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kontakt@zieloneoko.com, lub pocztą na adres:
    Spółdzielnia Socjalna Zielone Oko
    ul. Hugo Kołłątaja 12,
    65-038 Zielona Góra

Za wiedzą i zgodą osoby niepełnosprawnej zgłoszenia wstępne są przyjmowane także za pośrednictwem innych podmiotów (np. rodzina, znajomi, instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, opiekunowie osób niepełnosprawnych).

Warunkiem uczestnictwa w programie jest zapoznanie się i akceptacja regulaminu programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu!

Pliki do pobrania:

Regulamin Asystent 2021

Karta zgloszenia do ProgramuAOON edycja-załącznik nr 1 do regulaminu

 

Font Resize
Contrast