Współpraca

W trosce o jak najlepszą jakość naszych usług i kompleksową opiekę nad pacjentami Zielone Oko współpracuje z:

NZOZ RITA WYSOCZAŃSKA PRZYCHODNIA OKULISTYCZNA - w zakresie konsultacji klinicznych indywidualnych przypadków, doboru korekcji okularowej dla dzieci, poradnictwa dietetycznego związanego z zaburzeniami widzenia.

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH - w zakresie kursów i szkoleń branżowych oraz organizacji wydarzeń dla osób z zaburzeniami wzroku i niewidomych.

OŚRODEK PROFILAKTYKI I POMOCY PSYCHIATRYCZNEJ RELACJA - w zakresie terapii metodą Integracji Sensorycznej mającej na celu poprawę rozwoju psychoruchowego oraz prawidłowy odbiór bodźców zmysłowych.

PRACOWNIA KREATYWNA ZIELONE OKO -  w zakresie warsztatów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami motoryki małej oraz warsztatów dla dzieci i dorosłych.

Zielone Oko współpracuje merytorycznie ze specjalistami czynnie zajmującymi się terapią, ochroną i profilaktyką narządu wzroku oraz prawidłowym rozwojem dziecka: OPTOMETRYSTAMI, TERAPEUTAMI, ORTOPTYSTKAMI z obszaru wielkopolski i województwa lubuskiego.

Font Resize
Contrast